Chào mừng bạn đến với website THPT Phú Hòa
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 15/9/2020
Lượt đọc: 80

THÔNG TƯ 26: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theoThông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 26 /2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 26/8/2020
Ngày có hiệu lực: 11/10/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 22_26_thong_tu_ttsuadoitt5879202010_159202012.pdf
Nội dung:

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở
và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theoThông tư số58/2011/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

22_26_thong_tu_ttsuadoitt5879202010_159202012.pdf

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163