Chào mừng bạn đến với website THPT Phú Hòa
Thứ bảy, 11/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 90

TRƯỜNG THPT GỬI KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA THI LẠI NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian ôn tập kiểm tra: Từ 13/07/2020 đến 30/07/2020 Thời gian kiểm tra lại: 31/07/2020 đến 1/08/2020 Chấm kiểm tra lại: dự kiến 1/8/2020 Duyệt và công bố kết quả: dự kiến 3/8/2020

TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA THI LẠI NĂM HỌC 2019 - 2020
Thời gian ôn tập kiểm tra: Từ 13/07/2020 đến 30/07/2020
Thời gian kiểm tra lại: 31/07/2020 đến 1/08/2020
Chấm kiểm tra lại: dự kiến 1/8/2020 
Duyệt và công bố kết quả: dự kiến 3/8/2020

Đính kèm theo tập tin: khthilaithptphuhoa2020_117202010.doc

Tin cùng chuyên mục

88