Chào mừng bạn đến với website THPT Phú Hòa

Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Đức Lộc
Nguyễn Đức Lộc

Ngày sinh: 27/3/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại riêng: 0903110448

Email liên lạc: nguyenducloc80@gmail.com

Giáo viên

Nguyễn Hương Mai
Nguyễn Hương Mai

Ngày sinh: 7/6/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Lâm Đồng

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0908952700

Email liên lạc: huongmaivedau@gmail.com

Võ Thu Hà
Võ Thu Hà

Ngày sinh: 7/5/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0973679445

Email liên lạc: vothuha69@gmail.com

Nguyễn Ngọc Nga
Nguyễn Ngọc Nga

Ngày sinh: 25/1/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0332716557

Email liên lạc: ngocnga16557@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang

Ngày sinh: 25/9/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0775962774

Email liên lạc: trangthanh2509@gmail.com

Nguyễn Trung Tâm
Nguyễn Trung Tâm

Ngày sinh: 2/9/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0909649638

Email liên lạc: nguyenttam78@gmail.com

Phan Thanh Danh
Phan Thanh Danh

Ngày sinh: 25/9/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0907188213

Email liên lạc: thanhdanhtsq@gmail.com

Huỳnh Văn Khánh
Huỳnh Văn Khánh

Ngày sinh: 25/10/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0937561932

Email liên lạc: huynhvankhanh2510@gmail.com