Chào mừng bạn đến với website THPT Phú Hòa
Thứ hai, 13/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 159

Hướng dẫn quy trình chuyển trường và các mẫu đơn

Hướng dẫn quy trình chuyển trường và các mẫu đơn 1. Hướng dẫn quy trình chuyển trường 2. Các mẫu đơn

Hướng dẫn quy trình chuyển trường và các mẫu đơn
1. Hướng dẫn quy trình chuyển trường

- Đơn xin chuyển trường ngoài tỉnh

- Đơn xin chuyển trường trong tỉnh


2. Các mẫu đơn

- Đơn xin nhập học lớp 10

donnhaphoclop10_137202014.doc

- Đơn đăng ký môn thi lại

dondangkythilai_137202014.doc

- Đơn rút học bạ

donruthocbathptphuhoa_137202014.doc

- Đơn xin học lại

donxinhoclai_137202014.doc

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163