Chào mừng bạn đến với website THPT Phú Hòa
Thứ hai, 13/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 328

Các mẫu đơn xin phép nghỉ học; ra vào cổng...

Các mẫu đơn xin phép nghỉ học; ra vào cổng...

Các mẫu đơn xin phép nghỉ học; ra vào cổng...

1. Đơn xin phép nghỉ học

donxinphep_137202015.docx

2. Đơn xin ra cổng - vào lớp

giayracongvaolop_137202015.doc

3. Biên bản tự kiểm

bantukiem2_137202015.docx

4. Bảng cam kết

bangcamket_137202015.docx

5. Biên bản ghi nhận sự 

bien_ban_ghi_nhan_su_viec_137202015.docx

6. Biên bản xét kỷ luật học sinh

bienbanxetkiluaths_137202015.doc

7. Bảng cam kết của PHHS

camketphhs_137202015.docx

8. Đơn gia hạn

giahancamket_137202015.docx

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163